Προγράμματα

Το όραμα και οι στόχοι του Σχολείου υλοποιούνται μέσα από τα προγράμματα του σχολείου. Τα προγράμματα είναι ειδικά σχεδιασμένα έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες των  μαθητών του Σχολείου. Τα προγράμματα του Ειδικού Σχολείου Λευκωσίας περιλαμβάνουν:

Γενικό Εκπαιδευτικό

Ειδικό εκπαιδευτικό

Προεπαγγελματική εκπαίδευση - Κατάρτιση

Κοινωνικά Προγράμματα

Καλλιτεχνικά-Ψυχαγωγικά

Θεραπευτικά

Ψυχολογική Υπηρεσία

Θέματα Συμπεριφοράς