Προγράμματα

Το όραμα και οι στόχοι του Σχολείου υλοποιούνται μέσα από τα προγράμματα του σχολείου. Τα προγράμματα είναι ειδικά σχεδιασμένα έτσι ώστε να ανταποκρινονταί στις ανάγκες και στις ιδιαιτεροτήτες των  μαθητών του Σχολείου. Τα προγράμματα του Ειδικου Σχολείου Λευκωσίας περιλαμβάνουν:

Γενικό Εκπαιδευτικό

Ειδικό εκπαιδευτικό

Προεπαγγελματική εκπαιδευσή-Κατάρτιση

Κοινωνικά Προγράμματα

Καλλιτεχνικά-Ψυχαγωγικά

Θεραπευτικά

Ψυχολογική Υπηρεσία

Θέματα Συμπειφοράς