Φωτογραφικό υλικό - 27/02/2020 Δεντροφύτευση Γυμνάσιο Γερίου