Φωτογραφικό υλικό - 18/10/2020 Επίσκεψη Δημάρχου Αγλαντζιάς