Συνεργασίες

Το Σχολείο έχει στενές και αρμονικές σχέσεις  με όλα τα τμήματα και υπηρεσίες  του Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού καθώς και με άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες όπως το Τμήμα  Κοινωνικής Ευημερίας, το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωματωσής Ατόμων με Αναπηρίες το Τμήμα Παιδικής και Εφηβικής Ψυχιατρικής, το  Τμήμα Παιδονευρολογίας και Κλινικής Γενετικής, τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, τον Σύνδεσμο Ειδικών Ολυμπιακων Κύπρου και το Ίδρυμα Ραδιομαραθώνιος.


Το Σχολείο συνεργάζεται στενά με τους Γονείς και ιδιαίτερα με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γονέων.
 

Στενή είναι και η συνεργασία του Σχολείου με εργοδότες που φιλοξενούν στις επιχειρήσεις τους μαθητές του Σχολείου στα πλαίσια των προγραμμάτων Προεπαγγελματικής Εκπαίδευσης του Σχολείου.
 

Επίσης το Σχολείο συνεργάζεται  με οργανισμούς,  σωματεία και υπηρεσίες ενηλίκων ατόμων με ειδικές ανάγκες καθώς και με τον Δήμο Αγλαντζιάς, με άλλους κοινοτικούς φορείς καθώς και με άλλα σχολεία όπως τα: