Προσωπικό

Το Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας στελεχώνεται από καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό το οποίο  ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές και άλλες ανάγκες των μαθητών. Το προσωπικό του ειδικού Σχολείου Λευκωσίας αποτελείται από διοικητικό, διδακτικό, βοηθητικό και υποστηρικτικό Προσωπικό ως ακολούθως:


• 1 Διευθύντρια Ειδ. Εκπαίδευσης                  
• 3 Βοηθοί  Διευθυντές/ντριες   Ειδ. Εκπαίδευσης   
• Ειδικοί εκπαιδευτικοί:

•  1 Μουσικός

• Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί Μέσης και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης:

• 17 Σχολικοί βοηθοί/συνοδοί παιδιών με ειδικές ανάγκες
• 1 Γραμματείς
• 2 Οδηγοί
• 3 Καθαρίστριες