Φωτογραφικό υλικό - 31/01/2020 Καθαρισμός πάρκου Αγλαντζιάς