Φωτογραφικό υλικό - 25/10/2019 Εορτασμός επετείου 1ης Οκτωβρίου