Φωτογραφικό υλικό - 24/10/2019 Επίσκεψη Δημάρχου Αγλαντζιάς