Φωτογραφικό υλικό - 23/02/2020 Καρναβάλι Αγλαντζιάς