Φωτογραφικό υλικό - 21/11/2019 Επίσκεψη σε φυτώρειο