Φωτογραφικό υλικό - 20/10/2019 Κυκλοφορώ με ασφάλεια