Φωτογραφικό υλικό - 16/11/2019 Παζαράκι στο κέντρο "Ευκάλυπτοι" στο Δάλι