Φωτογραφικό υλικό - 05/12/2019 Διανυκτέρευση στη Λάρνακα