Φωτογραφικό υλικό - 05/11/2019 Επίσκεψη στο Δημοτικό σχολείο Κακοπετριάς