Φωτογραφικό υλικό - 04/12/2019 Επίσκεψη στη φάρμα Πετρίδη